E-Venuše.cz

E-Venuše.cz E-Venuše.cz E-Venuše.cz E-Venuše.cz

Kategorie zboží


Seznam všeho zboží
Upozornění: Váš prohlížeč nepřijímá cookies. Pro uložení zboží do košíku a objednání zboží musíte cookies povolit.

Veškeré ceny, uváděné v internetovém obchodě, jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

- Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.

- Naši pracovníci ověřují správnost a úplnost poskytnutých údajů. Odeslání zboží může být odmítnuto, pokud zákazník nebude reagovat na potvrzovací e-mail a nebo nebude přijímat hovor na zadaném telefonním čísle.

- Objednáním zboží a služeb zákazník uzavírá kupní smlouvu s naší firmou.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

- Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi.

- Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

- Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

- Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

- Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

- Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

- Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

- Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás (písemně nebo telefonicky), že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, nám zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

- Po odstoupení od smlouvy dodavatel vrátí zákazníkovi obdrženou kupní cenu, kterou je oprávněn snížit o náklady na dopravu zboží zákazníkovi (expediční náklady) a dále snížit o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Tuto částku poukáže dodavatel zákazníkovi nejpozději do 14 dnů od zrušení kupní smlouvy odstoupením.

- Zboží musí být v původním obalu, nesmí být poškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství) a s originálním dokladem o koupi. Musí být schopno dalšího prodeje. Pokud je zboží poškozené nebo nese známky opotřebení, bude při vrácení zboží adekvátně snížena vrácená částka (náklady na čištění, opravu, atd.)

- Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží z pochopitelných důvodů nemůže být přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Porušení kupní smlouvy

Díky maximální efektivitě a snížení provozních nákladů vám můžeme přinášet zajímavé akce, slevy a nabídnout vybrané produkty za výjimečně nízké ceny. Bohužel stále se vyskytují takoví zákazníci, kteří objednají zboží formou internetu a poté zásilku nepřevezmou a nebo nezaplatí. To má za následek zvýšené náklady a ztráty, které by jsme museli promítnout do našich cen.

Pokud tedy dojde k takovémuto porušení kupní smlouvy, je kupující povinen uhradit náklady spojené s vyřizováním a přípravou objednávky (objednání zboží, telefonáty, balné, vrácení objednaného zboží distributorovi, poštovné, příp.vzniklou nevyžádanou skladovou zásobu apod.) + storno poplatek viz. kapitola Sazebník nadstandardních a nestandardních služeb.

V případě, že kupující tyto náklady neuhradí včas a v plné výši, bude tato pohledávka postoupena třetímu subjektu k vymáhání. Více na www.deredes.cz

Doprava zboží

- Zboží zasíláme Českou poštou, nebo PPL na základě objednávky vystavené prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Směrodatná je vždy adresa zadaná při objednání zboží.

- Pokud je zboží skladem, je obvykle expedováno následující pracovní den. V ostatních případech je expediční doba 3 - 5 dnů. V případě, že by byla dodací lhůta delší, budeme Vás kontaktovat pro informování o termínu a možnostech dodávky.

- Po dohodě lze zboží vyzvednout osobně na adrese prodávajícího.

- U objednávky nad 1000,- Kč se nučtuje poštovné ani balné.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné Slovensko

- Zboží se zasílá na dobírku 1x za 14dní. Tímto se nemění cena, která je vypočítaná převodem kurzů dle ČNB (CZK -> EUR).

- Samozřejmě platí, že při objednávce nad 1.000,- Kč se neúčtuje poštovné ani balné.

- Zákazník platí při převzetí zboží v Eurech.

- Platbu převodem ze zahraniční banky nedoporučujeme z důvodů vysokých nákladů na převod.

Naše slovenská adresa:

e-Venuse.cz
P.O.BOX 4
02 054 Lysá pod Makytou

Tato adresa slouží pouze pro korespondenci s náma a pro zpětné zasílání např. reklamcí a výměn zboží. V Lysé pod Makytou se nenachází náš obchod. Ten naleznete pouze v České republice.

Platba za zboží

- Zboží je možno uhradit při převzetí zásilky (dobírka), případně bankovním převodem. Informace o platbě zasíláme vždy až po ověření skladových zásob.

- Platba převodem prodlužuje dodací dobu, ale je levnější !

Reklamace zboží

- Záruční doba na výrobní vady je u většiny produktů 24 měsíců. U vybraného druhu zboží delší. K reklamaci je nutné předložit: kopii faktury, popis závady - dobré je závadu označit např. červeným provázkem, kompletní výrobek.

- Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zboží nezasílejte na dobírku. Prodejce je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Ve většině případů řešíme reklamace obratem. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- neodborným použitím zboží

- mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením

- živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

Reklamace přepravních služeb

- Zboží je doručováno prostřednictvím smluvních spedičních společností. Může se proto stát, že k Vám zásilka přijde poškozená.

V takovém případě postupujte prosím následovně:

- Zásilku vždy prohlédněte při převzetí před dopravcem.

- V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky. U nás zásilky kontrolujeme, balíme je velice pečlivě (do přepravních krabic nebo bublinkových obálek) a odesíláme v neporušeném stavu.

- V případě problému s dopravními službami napište prosím na naši e-mailovou adresu. Do předmětu uveďte "Stížnost na dopravu", stručně popište problém, uveďte kontakt na sebe, číslo zásilky nebo číslo faktury. Vaši stížnost budeme řešit s dopravcem a budeme Vás informovat o dalším postupu.

Ochrana soukromí

Na objednávkovém formuláři od uživatelů vyžadujeme informace, které slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem. Provozvatel serveru je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty.

Závěrečná ustanovení

- Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

- Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

- Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

- Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. a občanským zákoním. Stejně tak jsou závazné obchodní zvyklosti.

Váš nákupní košík

VirtueMart
Váš košík je prázdný

Přihlášení / registrace


Vyhledávání